Adó 1 százalék információk – lista és nyomtatvány
adó 1 százalék

Adó 1 % nyomtatvány 2024

23EGYSZA nyomtatványt, bármikor a bevallástól függetlenül postázható az állandó lakcím szerinti adóigazgatóság címére. Az adó 1 százalék nyomtatvány személyesen is leadható a NAV ügyfélszolgálatán lezárt borítékban.

Az szja 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a  személyijövedelemadó bevallását hogyan nyújtja be, a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Az adó 1% felajánlás határideje 2024. május 21.

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását. Az adó 1% felajánlás határideje 2024. május 21. Ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2024. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Mely szervezeteket lehet kedvezményezettként megjelölni a felajánlás során?

Kedvezményezettet két csoportból lehet választani, de mindegyikből csak egyet-egyet, azaz sem az egyik, sem a másik 1 százalék nem osztható meg, de nem is vonható össze. Ha valamelyik csoportból nem választ az adózó  kedvezményezettet, akkor csak egy rendelkező nyilatkozatot kell benyújtania. Mert az egyik 1% nem irányítható át a másik csoportban lévő kedvezményezettek javára.

Az azonos körből választott két kedvezményezett javára tett rendelkező nyilatkozat mindegyike érvénytelen. A kedvezményezettek egyik csoportjába a civil kedvezményezettek tartoznak. Ide tartoznak a közhasznú tevékenységet ténylegesen folytató egyesületek, alapítványok, és közalapítványok. Amelyeket legalább két éve a bíróság nyilvántartásba vett. Ugyancsak ebben a körben lehet rendelkező nyilatkozatot adni a törvényben felsorolt következő
kedvezményezetteknek:
– Magyar Tudományos Akadémia;
– az országos közgyűjtemények;
– Magyar Állami Operaház;
– Magyar Országos Levéltár;
– Országos Széchényi Könyvtár;
– Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár;
– az országos szakmúzeumok;
– azok a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- és előadóművészeti tevékenységet folytató szervezetek, amelyek valamely önkormányzattól,
vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesültek;
– a felsőoktatási intézmények;
– Nemzeti Együttműködési Alap.

Hogy tudathatja adatait a civil kedvezményezettel?

Hány kedvezményezettet választható?Dönthet úgy, hogy neve és postai, illetve elektronikus levelezési címe közölhető az első kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel, akkor tegyen X-et az erre vonatkozó kódnégyzetbe, és töltse ki „Az adózó neve” mezőt és „Az adózó postai levelezési címe” vagy „Az adózó elektronikus levelezési címe” mezők közül legalább az egyiket. A kedvezményezett az Ön által megadott adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban az Önnel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra használhatja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti. Az adatkezelési hozzájárulás és a címadatok kitöltése nem feltétele az érvényes rendelkezésnek, az csak választható opció.

Mindkét kedvezményezetti körből választ, akkor az EGYSZA nyilatkozat mindkét részét töltse ki. Ha csak az egyik kedvezményezetti körbe tartozó szervezet javára kíván rendelkezni, akkor a másik nyilatkozatra szolgáló részt hagyja üresen, vagy húzza át. Természetesen az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára rendelkezhet. Ellenkező esetben mindegyik nyilatkozata érvénytelen. Az adóhatóság a szeptember 30. napjáig a kedvezményezettnek átutalja az egy százalékának megfelelő összeget.

Határidő

A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot – függetlenül a személyi jövedelemadó megállapításának és bevallásának módjától – az adóévet követő év május 21-áig juttathatja el az adóhatósághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az űrlap tartalmazza az adószámát, illetve technikai számát. A borítékon vagy a 1% nyilatkozaton szerepelnie kell a magánszemély adóazonosító jelének is. A borítékon feltüntethető a felajánló magánszemély neve és lakcíme is. Adóbevallásnak minősül az állami adóhatóság által összeállított adóbevallási tervezet elfogadásával, javításával, kiegészítésével elkészített bevallás is.